הלכות שבת

לשמיעה/צפיה בשיעור, יש ללחוץ על הסמלים  או  מימין לשיעור המבוקש

0:00 / 0:00

שיעור 21 - ליתן על הכירה בערב שבת ו - סימן רנג סעיף ה המשך

שיעור 22 - תבשילים המוכנים מערב שבת א - סימן רנד סעיף א

שיעור 23 - תבשילים המוכנים מערב שבת ב - סימן רנד סעיף ד

שיעור 24 - דיני הטמנת החמין א - סימן רנז סעיף א

שיעור 25 - דיני הטמנת החמין ב - סימן רנז סעיף ב

שיעור 26 - דיני הטמנת החמין ג - סימן רנז סעיף ד

שיעור 27 - דיני הכנסת שבת - סימן רס סעיף א

שיעור 28 - זמן הדלקת נרות שבת א - סימן רסא סעיף א

שיעור 29 - זמן הדלקת נרות שבת ב - סימן רסא סעיף ב

שיעור 30 - זמן הדלקת נרות שבת ג - סימן רסא סעיף ד

שיעור 31 - שולחן ערוך וכסות נקיה לשבת - סימן רסב סעיף ב

שיעור 32 - דיני הדלקת נרות א - סימן רסג סעיף א

שיעור 33 - דיני הדלקת נרות ב - סימן רסג סעיף ד

שיעור 34 - דיני הדלקת נרות ג - סימן רסג סעיף ו

שיעור 35 - דיני הדלקת נרות ד - סימן רסג סעיף יא

שיעור 36 - דיני הדלקת נרות ה - סימן רסג סעיף יד

שיעור 37 - כלים הניתנים תחת הנר א - סימן רסה סעיף א

שיעור 38 - כלים הניתנים תחת הנר ב - סימן רסה סעיף ג

שיעור 39 - כלים הניתנים תחת הנר ג - סימן רסה סעיף ד

שיעור 40 - דיני התפילה בערב שבת א - סימן רסז סעיף ג

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
מספר שיעורים לתצוגה
select
© כל הזכויות שמורות למוסדות "כאייל תערוג" ובית הכנסת "חסדי שמואל"