הלכות שבת

לשמיעה/צפיה בשיעור, יש ללחוץ על הסמלים  או  מימין לשיעור המבוקש

0:00 / 0:00

שיעור 41 - דיני התפילה בערב שבת ב - סימן רסח סעיף ג

שיעור 42 - דיני התפילה בערב שבת ג - סימן רסח סעיף ח

שיעור 43 - דין הקידוש בבית הכנסת - סימן רסט סעיף א

שיעור 44 - דיני קידוש על היין א - סימן רעא סעיף א ב

שיעור 45 - דיני קידוש על היין ב - סימן רעא סעיף ד

שיעור 46 - דיני קידוש על היין ג - סימן רעא סעיף ח

שיעור 47 - דיני קידוש על היין ד - סימן רעא סעיף י

שיעור 48 - דיני קידוש על היין ה - סימן רעא סעיף יד

שיעור 49 - על איזה יין מקדשים א - סימן רעב סעיף א

שיעור 50 - על איזה יין מקדשים ב - סימן רעב סעיף ג

שיעור 51 - על איזה יין מקדשים ג - סימן רעב סעיף ו

שיעור 52 - קידוש במקום סעודה א - סימן רעג סעיף א

שיעור 53 - קידוש במקום סעודה ב - סימן רעג סעיף ד

שיעור 54 - דיני בציעת הפת - סימן רעד סעיף א

שיעור 55 - דברים האסורים לאור הנר - סימן רעה סעיף א

שיעור 56 - נר שהדליק עכום א - סימן רעו סעיף א

שיעור 57 - נר שהדליק עכום ב - סימן רעו סעיף ב

שיעור 58 - נר שהדליק עכום ג - סימן רעו סעיף ג

שיעור 59 - נר שהדליק עכום ד - סימן רעו סעיף ד

שיעור 60 - שלא לגרום כיבוי הנר א - סימן רעז סעיף א

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
מספר שיעורים לתצוגה
select
© כל הזכויות שמורות למוסדות "כאייל תערוג" ובית הכנסת "חסדי שמואל"