הלכות שבת

לשמיעה/צפיה בשיעור, יש ללחוץ על הסמלים  או  מימין לשיעור המבוקש

0:00 / 0:00

שיעור 61 - שלא לגרום כיבוי הנר ב - סימן רעז סעיף ב

שיעור 62 - שלא לגרום כיבוי הנר ג - סימן רעז סעיף ד

שיעור 63 - דיני טלטול הנר - סימן רעט סעיף ג

שיעור 64 - תשמיש המיטה בשבת - סימן רפ סעיף א ב

שיעור 65 - קריאת תורה בשבת א - סימן רפב סעיף ב

שיעור 66 - קריאת תורה בשבת ב - סימן רפב סעיף ה

שיעור 67 - שנים מקרא ואחד תרגום - סימן רפה סעיף א

שיעור 68 - תפילת מוסף - סימן רפו סעיף א

שיעור 69 - ניחום אבלים וביקור חולים - סימן רפז סעיף א

שיעור 70 - דיני תענית בשבת א - סימן רפח סעיף ה

שיעור 71 - דיני תענית בשבת ב - סימן רפח סעיף ח

שיעור 72 - מאה ברכות בשבת - סימן רצ סעיף א

שיעור 73 - דין שלוש סעודות - סימן רצא סעיף א

שיעור 74 - תפילת מנחה בשבת - סימן רצב סעיף א

שיעור 75 - הבדלה בתפילה - סימן רצד סעיף א

שיעור 76 - הבדלה על היין א - סימן רצו סעיף א

שיעור 77 - הבדלה על היין ב - סימן רצו סעיף ג

שיעור 78 - הבדלה על היין ג - סימן רצו סעיף ז

שיעור 79 - דיני נר הבדלה - סימן רצח סעיף א

שיעור 80 - מלאכה קודם שיבדיל א - סימן רצט סעיף א

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
מספר שיעורים לתצוגה
select
© כל הזכויות שמורות למוסדות "כאייל תערוג" ובית הכנסת "חסדי שמואל"