הלכות שבת

לשמיעה/צפיה בשיעור, יש ללחוץ על הסמלים  או  מימין לשיעור המבוקש

0:00 / 0:00

שיעור 01 - להזהר בכבוד שבת - סימן רמב סעיף א

שיעור 02 - דין המשכיר - סימן רמג סעיף ב

שיעור 03 - מלאכות שעושה עכום לישראל א - סימן רמד סעיף ב

שיעור 04 - מלאכות שעושה עכום לישראל ב - סימן רמד סעיף ה

שיעור 05 - ישראל ועכום שותפים א - סימן רמה סעיף א

שיעור 06 - ישראל ועכום שותפים ב - סימן רמה סעיף ד

שיעור 07 - השאלה והשכרה לעכום בשבת א - סימן רמו סעיף א

שיעור 08 - השאלה והשכרה לעכום בשבת ב - סימן רמו סעיף ג

שיעור 09 - ההולך בשיירה בשבת א - סימן רמח סעיף א

שיעור 10 - ההולך בשיירה בשבת ב - סימן רמח סעיף ב

שיעור 11 - דינים השייכים לערב שבת - סימן רמט סעיף א

שיעור 12 - שלא לעשות מלאכה בערב שבת - סימן רנא סעיף א

שיעור 13 - מלאכות המותרות ואסורות בערב שבת א - סימן רנב סעיף א

שיעור 14 - מלאכות המותרות ואסורות בערב שבת ב - סימן רנב סעיף ב

שיעור 15 - מלאכות המותרות ואסורות בערב שבת ג - סימן רנב סעיף ד

שיעור 16 - ליתן על הכירה בערב שבת א - סימן רנג סעיף א

שיעור 17 - ליתן על הכירה בערב שבת ב - סימן רנג סעיף א המשך

שיעור 18 - ליתן על הכירה בערב שבת ג - סימן רנג סעיף ב

שיעור 19 - ליתן על הכירה בערב שבת ד - סימן רנג סעיף ג

שיעור 20 - ליתן על הכירה בערב שבת ה - סימן רנג סעיף ה

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
מספר שיעורים לתצוגה
select
© כל הזכויות שמורות למוסדות "כאייל תערוג" ובית הכנסת "חסדי שמואל"