כולל אברכים

כולל אברכים

כולל האברכים שעל יד מוסדות קהילת 'כאייל תערוג' מכיל כיום כ- 25 אברכים מצוינים. הלימוד בכולל הוא 'לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא' כך שלצד עיון הלימוד בהעמקה ובהרחבה מוכוונים האברכים למבחני הרבנות על מנת להיות מוסמכים לרבני שכונות וערים.

חלק מהאברכים  – אלו שכבר עברו את מבחני ההסמכה לרבנות – עוסקים בהכנות למבחני הדיינות במטרה לצאת כדיינים מוסכמים היושבים על מדין. תורה והוראה, אלו דגליו של הכולל של הכולל שע"י קהילת 'כאייל תערוג'.