ישיבה גדולה

ישיבה גדולה – 'אמרי שפר'

הישיבה הגדולה – כאחותה הקטנה ממנה – הינה מוסד לבחורים מעולים ששאיפתם ומטרתם להתגדל בתורה ויראת שמיים. צוות מסור של רמי"ם מעולים ידריך, ילמד ויכוון את בני הישיבה בדרך העולה בית א-ל.

 לצד ההתמקדות בלימוד בהעמקה ובבקיאות גפ"ת ומפרשים ניתנת הדגשה על פיתוח חושיהם הרוחניים של הבחורים, אחריותם האישית ובגרותם הנפשית במטרה להכינם כיאות להקמת בתים ראויים בישראל.