• עין יעקב - השמח בטובת חברו, זוכה לחסד השם

 • ליקוטי מוהר"ן תנינא תורה ב' - אברכה את השם בכל עת

 • אמונה ובטחון - המתגבר על יצרו זוכה לקרבה ואהבת השם, ב' טבת תש''פ

 • עין יעקב, עינינו אל השם - עבודת השם בגלות, א' טבת תש''פ

 • ליקוטי מוהר"ן ומסיבת חנוכה, כ"ז כסלו תש''פ

 • אמונה ובטחון, סוד השמן - ראשיתך מצער אבל אחריתך ישגה מאוד, כ"ה כסלו תש''פ

 • מעלת חנוכה - השוכן איתם בתוך טומואתם, כ"ד כסלו תש''פ

 • ליקוטי מוהר"ן תנינא תורה ב' - חנוכה, הודיה ושמחה הופכים הדין לרחמים, ו' כסלו תש''פ

 • אמונה ובטחון - אשירה להשם ויהי לי לישועה, ד' כסלו תש''פ

 • עין יעקב - ההנהגה הנכונה בניסיונות, ג' כסלו תש''פ

 • ליקוטי מוהר"ן תנינא תורה ב' - חנוכה, להודות ולהלל, כ"ט חשוון תש''פ

 • אמונה ובטחון - דין ודברים עם חברו סימן לחסרון בנפשו, כ"ז חשוון תש''פ

 • עין יעקב - תורה עבודה וגמילות חסדים, כ"ו חשוון תש''פ

 • ליקוטי מוהר"ן - תורה כ"א אות ב, כ"ב חשוון תש''פ

 • אמונה ובטחון - אהבת השם לישראל ועמידה בנסיון, כ' חשוון תש''פ

 • עין יעקב - שמחה ואמונה בניסיון מביאים לישועות, י"ט חשוון תש''פ

 • ליקוטי מוהר"ן - תורה כ"א אות א', ט"ו חשוון תש''פ

 • אמונה ובטחון - הניסיון לדעת את אשר על לבך, י"ג חשוון תש''פ

 • עין יעקב - ההכנעה, הדבר יקר בעולם, י"ב חשוון תש''פ

 • ליקוטי מוהר"ן - תורה כ אות ו-ז, ח' חשוון תש"פ

 • אמונה ובטחון - הכל מאת השם, ו' חשוון תש"פ

 • עין יעקב - לא חיסר בעולמו כלום, ה' חשוון תש"פ

 • ליקוטי מוהר"ן - תורה כ' אות ו', א' חשוון תש"פ

 • אמונה ובטחון - שיוויתי ש-ה' לנגדי תמיד, כ"ט תשרי תש''פ

 • עין יעקב מסכת שבת - חשיבות החסד בעבודת השם, כ"ח תשרי

 • ליקוטי מוהר"ן - תורה כ' אות ה', כ''ד תשרי תש''פ

 • אמונה ובטחון - הענווה ראש לכל המידות הטובות, ח' תשרי תש"פ

 • עין יעקב יום כיפורים - כיצד להלבין עוונותיהם של ישראל, ז' תשרי תש"פ

 • ליקוטי מוהר"ן - תורה כ' אות ד', ג' תשרי תש''פ

 • ליקוטי מוהר"ן - תורה כ' אות ג', כ"ה אלול תשע"ט

 • אמונה ובטחון - השמחה אות לאמונה בהשם, כ''ג אלול תשע''ט

 • עין יעקב מסכת שבת - את הכל יביא אלוקים במשפט, כ"ב אלול תשע''ט

 • ליקוטי מוהר"ן - תורה כ' אות ב', י"ח אלול תשע''ט

 • אמונה ובטחון - כל מצוותיך אמונה, ט''ז אלול התשע''ט

 • עין יעקב מסכת שבת - זהירות מנקימה ונטירה, ט'ו אלול התשע''ט

 • ליקוטי מוהר"ן - תורה כ' אות א', י''א אלול התשע''ט

 • אמונה ובטחון - תמים תהיה עם ה אלוקיך. ט' אלול התשע''ט

 • עין יעקב מסכת שבת - מעלת הצדקה. ח' אלול תשע''ט

 • ליקוטי מוהר"ן - תורה י"ט אות ד', ד' אלול התשע''ט

 • אמונה ובטחון, ב' אלול תשע''ט

 • עין יעקב מסכת שבת, א' אלול תשע''ט

 • ליקוטי מוהר"ן - תורה י'ט אות א'-ב', כ''ז אב התשע''ט

 • אמונה וביטחון, כ''ה אב התשע''ט

 • עין יעקב מסכת שבת, כ''ד אב התשע''ט

 • ליקוטי מוהר"ן - תורה י"ח אות ג'. י''ג אב התשע''ט

 • אמונה ובטחון. י''א אב התשע''ט

 • ליקוטי מוהר"ן - תורה י"ח אות א'-ב', ו' אב התשע''ט

 • אמונה ובטחון, ד' אב התשע''ט

 • עין יעקב מסכת ברכות, ג' אב התשע''ט

 • ליקוטי מוהר"ן - תורה י"ז אות ו', כ''ח תמוז התשע''ט

 • אמונה ובטחון, כ''ו תמוז התשע''ט

 • עין יעקב בין המצרים, כ''ה תמוז התשע''ט

 • ליקוטי מוהר"ן - תורה י"ז אות ה', כ''א תמוז התשע''ט

 • אמונה ובטחון, י''ט תמוז התשע''ט

 • ליקוטי מוהר"ן - תורה י''ז אות ד', י''ד תמוז התשע''ט

 • אמונה ובטחון, י''ב תמוז התשע''ט

 • עין יעקב מסכת שבת, י''א תמוז התשע''ט

 • ליקוטי מוהר''ן - תורה יז' אות ג', ז' תמוז התשע''ט

 • אמונה ובטחון, ה' תמוז התשע''ט

 • ליקוטי מוהר''ן  - תורה יז' אות ב', ל' סיון התשע''ט

 • אמונה ובטחון, כ''ח סיון התשע''ט

 • עין יעקב מסכת שבת, כ''ז סיון התשע''ט

 • ליקוטי מוהר"ן - תורה יז' אות א', כ"ג סיוון התשע''ט

 • אמונה ובטחון, כ''א סיון התשע''ט

 • עין יעקב מסכת שבת, כ' סיוון התשע''ט

 • ליקוטי מהור''ן, ט''ז סיון התשע''ט

 • אמונה ובטחון, ט"ו אייר התשע"ט