• אמונה ובטחון י''ד תמוז תש''פ

 • עין יעקב יג' תמוז תש''פ

 • ליקוטי מוהר"ן תנינא תורה ז אות ד - עיקר התענוג להשם ממעשינו בעולם הזה, ט' תמוז תש"פ

 • אמונה ובטחון - האמנתי כי אדבר, האמונה תלויה בדיבור, ז' תמוז תש"פ

 • עין יעקב - אשכול הכופר - היודע את השם בכל דרכיו, הוא יישר אורחותיך, ו' תמוז תש"פ

 • ליקוטי מוהר"ן תנינא תורה ז אות ג - עיקר הרחמנות היא קירוב רחוקים, ב' תמוז תש"פ

 • הרב אייל עמרמי, אמונה ובטחון - הכרה במלכות השם | והמקובל האלקי הצדיק הרב דב קוק שליט"א, ל' סיון תש"פ

 • עין יעקב - חביבים יסורים, אהבה וקרבת אלוקים בזמן הצער והמרירות, כ"ט סיון תש"פ

 • ליקוטי מוהר"ן תנינא תורה ז' - מנהיג חייב רחמנות - ואיך לנהוג ברחמנות, כ"ה סיון תש"פ

 • אמונה ובטחון האיסור להיות בפחד וחרדה משום גורם בלתי השם, כ"ג סיון תש"פ

 • עין יעקב - תורה ומצוות לשם שמים - למיימינים בה סמא דחיי , כ"ב סיון תש"פ

 • ליקוטי מוהר"ן תנינא תורה ו' - ע"י זיעה וזריזות למצווה מגיעים לשמחה, י"ח סיון תש"פ

 • אמונה ובטחון - על פי השם יחנו, קבלת מלכות השם בכל נסיון, ט"ז סיון תש"פ

 • עין יעקב - אין יאוש בעולם, כי דורשיך לא יכשלו ט"ו סיון תש"פ

 • אמונה ובטחון - אמת ואמונה וכיצד להתחזק בשניהם בצורה הנכונה, ט' סיון תש"פ

 • עין יעקב - הנעלבים ואינם עולבים אלו האהובים באמת אצל השם, ח' סיון תש"פ

 • אמונה ובטחון - הברכה בעולם הזה תלויה באמונה בעת הנסיונות, ב' סיון תש"פ

 • עין יעקב שבועות - חביבות הקב"ה לישראל גם בחטא העגל ותשובה ע"י כניעה, א' סיון תש"פ

 • ליקוטי מוהר''ן - תורה ס"ז - שבועות הוא חיות לריאה ובו מקבלים חיות חדשה

 • אמונה ובטחון - חשיבות השמחה וכניעה למכובדים ממך

 • עין יעקב שבועות - נעשה ונשמע, ההולך בתמימות עם השם זוכה לכתר

 • אמונה וביטחון - המתחזק באמונה ושלות הנפש, לא יבוש ויזכה לישועות, ה' ניסן תש"פ

 • אמונה וביטחון - להתחזק בתקופה הזאת, להודות לא-ל אשר בראנו ולשבחו , ד' ניסן תש"פ

 • ליקוטי תנינא תורה ז' - עיקר הגלות הוא בעקבות חסרון האמונה, כ"ט אדר תש"פ

 • ליקוטי מוהרן תנינא תורה ה' אות ב' - לקנות את האמונה ע"י צעקת הלב, כ"ב אדר תש''פ

 • אמונה ובטחון - צריך כל אדם להפנים שהוא חי בחסד השם, כ' אדר תש"פ

 • עין יעקב - "משה בהשכמה עלה", מעלת ההשכמה לתפילה בנץ, י"ט אדר תש"פ

 • אמונה ובטחון - גדולה הסרת הטבעת, ישראל מעל לטבע! י"ג אדר תש"פ

 • עין יעקב מגילה - מיהו איש יהודי, המודה ומשבח את השם ושמח תמיד, י"ב אדר תש"פ

 • ליקוטי מוהר"ן תנינא - תורה ה אות א המשך - העיקר הוא האמונה, ח' אדר תש"פ

 • אמונה וביטחון - להיות מרוצה מהשליחות שהשם נתן לנו, ו' אדר תש"פ

 • עין יעקב מגילה - המסר מחג הפורים, השם שומע בכל קוראנו אליו, ה' אדר תש"פ

 • ליקוטי מוהר''ן תנינא תורה ה', העיקר הוא האמונה, א' אדר תש''פ

 • אמונה וביטחון - מה יעשה אדם הרוצה שיתקיימו נכסיו, כ"ט שבט תש"פ

 • עין יעקב מגילה - טובה ורעה בעולם הזה בגלל בין אדם לחבירו, כ"ח שבט תש"פ

 • ליקוטי מוהר"ן תנינא תורה ד' אות ד', ע"י צדקה ויראת השם זוכים לחסד השם, כ"ד שבט תש"פ

 • הרב אייל עמרמי, אמונה ובטחון - אנכי השם אלוקיך, להשיג מציאות השם ע"י התורה, כ"ב שבט תש"פ

 • עין יעקב - לא תשיג גבול רעך, זהירות בממון השני, כ"א שבט תש"פ

 • ליקוטי מוהר"ן תנינא תורה ד' אות ג' - צדקה וחסד גורמים לשפע מהעליונים, י"ז שבט

 • אמונה ובטחון - הנשען על השם גם למעלה ממלאים משאלותיו, ט"ו שבט

 • מועדי ישראל - ט"ו בשבט, עיקר החכמה היא התחדשות בעבודת המידות, י"ד שבט תש"פ

 • ליקוטי מוהרן תנינא תורה ד אות ב - מעלת הצדקה ושלום עם כל אדם דווקא כשקשה, י' שבט תש''פ

 • אמונה ובטחון - איך לקנות מוסר? אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל, ח' שבט תש''פ

 • עין יעקב - עשה תורתך קבע, מעלת קביעת עיתים לתורה, ז' שבט תש''פ

 • ליקוטי מוהר"ן תנינא תורה ד אות א - כיצד לזכות לרחמי השם ע"י צדקה, ג' שבט תש''פ

 • אמונה ובטחון - המאמין שהכל מהשם זוכה לגאולה ולרפואה בליבו, א' שבט תש''פ

 • עין יעקב - אשרי אדם המפקח על ענייניו וחפץ לתקן מידותיו, כ"ט טבת תש''פ

 • ליקוטי מוהר''ן תנינא, תורה ג' - כיצד להמתיק את הדין ולזכות לרפואה, כ"ה טבת תש''פ

 • אמונה ובטחון - שורש התשובה תלוי בכניעה ודיבורי אמונה, כ"ג טבת תש''פ

 • עין יעקב - הישועה תגיע! לקבל בשמחה ולא לחקור אחר נסתרות, כ"ב טבת תש''פ

 • ליקוטי מוהרן תנינא תורה ב, תענוגי העולם הבא ע"י שמחה ושלמות הדיבור, י"ח טבת תש''פ

 • אמונה וביטחון - להרגיל מחשבתנו, שמלוא כל הארץ כבודו, ט"ז טבת תש''פ

 • עין יעקב - קרבת השם ע"י שבירת המידות ואהבת ישראל, ט''ו טבת תש''פ

 • ליקוטי מוהרן תנינא תורה ב' - להודות ולהלל, ולדעת שעיקר השמחה תלויה בשבת

 • אמונה ובטחון - הגאולה תלויה באמונה שהכל מהשם, ט' טבת תש''פ

 • עין יעקב - השמח בטובת חברו, זוכה לחסד השם

 • ליקוטי מוהר"ן תנינא תורה ב' - אברכה את השם בכל עת

 • אמונה ובטחון - המתגבר על יצרו זוכה לקרבה ואהבת השם, ב' טבת תש''פ

 • עין יעקב, עינינו אל השם - עבודת השם בגלות, א' טבת תש''פ

 • ליקוטי מוהר"ן ומסיבת חנוכה, כ"ז כסלו תש''פ

 • אמונה ובטחון, סוד השמן - ראשיתך מצער אבל אחריתך ישגה מאוד, כ"ה כסלו תש''פ

 • מעלת חנוכה - השוכן איתם בתוך טומואתם, כ"ד כסלו תש''פ

 • ליקוטי מוהר"ן תנינא תורה ב' - חנוכה, הודיה ושמחה הופכים הדין לרחמים, ו' כסלו תש''פ

 • אמונה ובטחון - אשירה להשם ויהי לי לישועה, ד' כסלו תש''פ

 • עין יעקב - ההנהגה הנכונה בניסיונות, ג' כסלו תש''פ

 • ליקוטי מוהר"ן תנינא תורה ב' - חנוכה, להודות ולהלל, כ"ט חשוון תש''פ

 • אמונה ובטחון - דין ודברים עם חברו סימן לחסרון בנפשו, כ"ז חשוון תש''פ

 • עין יעקב - תורה עבודה וגמילות חסדים, כ"ו חשוון תש''פ

 • ליקוטי מוהר"ן - תורה כ"א אות ב, כ"ב חשוון תש''פ

 • אמונה ובטחון - אהבת השם לישראל ועמידה בנסיון, כ' חשוון תש''פ

 • עין יעקב - שמחה ואמונה בניסיון מביאים לישועות, י"ט חשוון תש''פ

 • ליקוטי מוהר"ן - תורה כ"א אות א', ט"ו חשוון תש''פ

 • אמונה ובטחון - הניסיון לדעת את אשר על לבך, י"ג חשוון תש''פ

 • עין יעקב - ההכנעה, הדבר יקר בעולם, י"ב חשוון תש''פ

 • ליקוטי מוהר"ן - תורה כ אות ו-ז, ח' חשוון תש"פ

 • אמונה ובטחון - הכל מאת השם, ו' חשוון תש"פ

 • עין יעקב - לא חיסר בעולמו כלום, ה' חשוון תש"פ

 • ליקוטי מוהר"ן - תורה כ' אות ו', א' חשוון תש"פ

 • אמונה ובטחון - שיוויתי ש-ה' לנגדי תמיד, כ"ט תשרי תש''פ

 • עין יעקב מסכת שבת - חשיבות החסד בעבודת השם, כ"ח תשרי

 • ליקוטי מוהר"ן - תורה כ' אות ה', כ''ד תשרי תש''פ

 • אמונה ובטחון - הענווה ראש לכל המידות הטובות, ח' תשרי תש"פ

 • עין יעקב יום כיפורים - כיצד להלבין עוונותיהם של ישראל, ז' תשרי תש"פ

 • ליקוטי מוהר"ן - תורה כ' אות ד', ג' תשרי תש''פ

 • ליקוטי מוהר"ן - תורה כ' אות ג', כ"ה אלול תשע"ט

 • אמונה ובטחון - השמחה אות לאמונה בהשם, כ''ג אלול תשע''ט

 • עין יעקב מסכת שבת - את הכל יביא אלוקים במשפט, כ"ב אלול תשע''ט

 • ליקוטי מוהר"ן - תורה כ' אות ב', י"ח אלול תשע''ט

 • אמונה ובטחון - כל מצוותיך אמונה, ט''ז אלול התשע''ט

 • עין יעקב מסכת שבת - זהירות מנקימה ונטירה, ט'ו אלול התשע''ט

 • ליקוטי מוהר"ן - תורה כ' אות א', י''א אלול התשע''ט

 • אמונה ובטחון - תמים תהיה עם ה אלוקיך. ט' אלול התשע''ט

 • עין יעקב מסכת שבת - מעלת הצדקה. ח' אלול תשע''ט

 • ליקוטי מוהר"ן - תורה י"ט אות ד', ד' אלול התשע''ט

 • אמונה ובטחון, ב' אלול תשע''ט

 • עין יעקב מסכת שבת, א' אלול תשע''ט

 • ליקוטי מוהר"ן - תורה י'ט אות א'-ב', כ''ז אב התשע''ט

 • אמונה וביטחון, כ''ה אב התשע''ט

 • עין יעקב מסכת שבת, כ''ד אב התשע''ט

 • ליקוטי מוהר"ן - תורה י"ח אות ג'. י''ג אב התשע''ט

 • אמונה ובטחון. י''א אב התשע''ט

 • ליקוטי מוהר"ן - תורה י"ח אות א'-ב', ו' אב התשע''ט

 • אמונה ובטחון, ד' אב התשע''ט

 • עין יעקב מסכת ברכות, ג' אב התשע''ט

 • ליקוטי מוהר"ן - תורה י"ז אות ו', כ''ח תמוז התשע''ט

 • אמונה ובטחון, כ''ו תמוז התשע''ט

 • עין יעקב בין המצרים, כ''ה תמוז התשע''ט

 • ליקוטי מוהר"ן - תורה י"ז אות ה', כ''א תמוז התשע''ט

 • אמונה ובטחון, י''ט תמוז התשע''ט

 • ליקוטי מוהר"ן - תורה י''ז אות ד', י''ד תמוז התשע''ט

 • אמונה ובטחון, י''ב תמוז התשע''ט

 • עין יעקב מסכת שבת, י''א תמוז התשע''ט

 • ליקוטי מוהר''ן - תורה יז' אות ג', ז' תמוז התשע''ט

 • אמונה ובטחון, ה' תמוז התשע''ט

 • ליקוטי מוהר''ן  - תורה יז' אות ב', ל' סיון התשע''ט

 • אמונה ובטחון, כ''ח סיון התשע''ט

 • עין יעקב מסכת שבת, כ''ז סיון התשע''ט

 • ליקוטי מוהר"ן - תורה יז' אות א', כ"ג סיוון התשע''ט

 • אמונה ובטחון, כ''א סיון התשע''ט

 • עין יעקב מסכת שבת, כ' סיוון התשע''ט

 • ליקוטי מהור''ן, ט''ז סיון התשע''ט

 • אמונה ובטחון, ט"ו אייר התשע"ט