ישיבה קטנה 'אמרי שפר'

ישיבה קטנה לצעירים מצויינים "אמרי שפר"

הישיבה לצעירים 'אמרי שפר' הוקמה לפני מספר שנים על ידי הרב אייל עמרמי שליט"א בברכתו ועידודו של מרן מלכא שר התורה הרב עובדיה יוסף זצוק"ל.

צוות חינוכי מהמעלה הראשונה מלווה את הישיבה, צוות בעל למעלה מ- 20 שנות ניסיון חינוכי בכלל וחינוך בחורים בפרט.

דרך הלימוד בישיבה הינה כמסורת הישיבות: לימוד גמרא ומפרשיה הן בעומק העיון והן בהגשת בקיאות, דקדוק הלכה ומנהג, והקפדה על שמירת הסדרים ותפילות ישיבתיות.

לצד ההעמקה בלימוד מושם דגש מיוחד בישיבה על יראת שמים, מידות ודרך ארץ ותיקון המעשים. סדר המוסר בישיבה מהווה גולת כותרת ייחודית, ממנו יסוד וממנו פינה לפיתוח ושכלול "בין האדם לחבירו".

הישיבה מונה כיום כ- 25 תלמידים, כאשר מדי שנה עולה המספר עקב רצונם של טובי התלמידים בעיר להסתופף בצילה.

 

לפרטים והרשמה

'זמן אלול' הינו זמן ידוע בכוחו המיוחד ובהשפעתו הרבה על עיצוב השנה כולה ברמה התורנית בפרט, היסודות האמיתיים ניטעים בזמן זה.

עם התקרבותנו ל'זמן אלול', ההרשמה לשנת הלימודים תופסת תאוצה, ומספר המקומות מוגבל.

לפרטים והרשמה:

הרב יקותיאל – 052-7145159